asd ISTRIA GOURMET - the official site | Simbiotske biljke bijelog tartufa | ABC tartufa | Istarski tartufi | Gurmanski doživljaji

Simbiotske biljke bijelog tartufa

Za razvoj Tuber magnatuma od iznimne je važnosti ravnoteža između prirodnih uvjeta, kemijskog sastava i vlage tla, te vremenskih prilika. Bijeli tartuf raste u riječnim dolinama u blizini korita, ali daleko od voda stajačica, ispod 700 mn/v. Odgovara mu umjereno nagnuto i dobro prozračno tlo, koje ne propušta pretjerano vodu i čija površina i tijekom suhog razdoblja zadržava dovoljnu količinu vlage. Najpovoljnije je vapnenasto tlo, bogato kalijem te siromašno dušikom, fosforom i organskim ostacima, s pH vrijednosti između 6,8 i 8,5. Takav je sastav tla povoljan i za simbiotske biljke bijeloga tartufa. 

Simbiotske biljke bijelog tartufa

 • Hrast lužnjak (Quercus robur)
 • Hrast (Quercus cerris)
 • Hrast kitnjak (Quercus petraea)
 • Hrast medunac (Quercus pubescens)
 • Crna topola (Populus nigra)
 • Bijela topola (Populus alba)
 • Američka crna topola (Populus deltoides cv. carolinensis)
 • Aspen (Populus tremula)
 • Vrba Iva (Salix caprea)
 • Bijela vrba (Salix alba)
 • Velelisna lipa (Tilia platyphyllos)
 • Crni grab (Ostrya carpinifolia)
 • Obična lijeska (Corylus avellana)