asd ISTRIA GOURMET - the official site | Simbiotske biljke crnog tartufa | ABC tartufa | Istarski tartufi | Gurmanski doživljaji

Simbiotske biljke crnog tartufa

Tuber melanosporum raste u brežuljkastim krajevima, u podnožju stabala gdje je šuma rjeđa i bez vegetacije niskoga rasta (takve se površine na talijanskom jeziku nazivaju pianelli). Tlo je kamenito, vapnenasto i vodopropusno, a dublji slojevi su prilično čvrsti, što pomaže korijenu da se razvije bliže površini zemlje. Pretežno se radi o tlu koje je bogato kalcijkarbonatom, siromašno organskim ostacima i sadrži manje od 40% gline. S obzirom da mu je potrebno dosta sunčeve svjetlosti, povoljno tlo za rast Tuber melanosporuma treba biti manje od 30% prekriveno stablima, slabo prekriveno grmljem i gotovo bez trave. Postoji sedam simbiotskih biljaka crnoga tartufa:

Simbiotske biljke crnog tartufa

  • Hrast medunac (Quercus pubescens)
  • Hrast crnika (Quercus ilex)
  • Hrast (Quercus cerris)
  • Velelisna lipa (Tilia playphyllos)
  • Obična lijeska (Corylus avellana)
  • Crni grab (Ostrya carpinifolia)
  • Bušinac (Cistus spp.)