literature review on online buying behaviour ideas for argumentative essay write my a paper online assignment help websites opening a bar business plan r homework help against military service essay

Tartuf – Glosarij

 • Ascus - šupljina u obliku mjehurića koja sadrži spore
 • Epigean Fungus - nadzemna gljiva
 • Hypha filament - stanica gljive
 • Hypogean Fungus - podzemna gljiva
 • Gleba - unutrašnja, mesnata i čvrsto plodište
 • Mycelium - splet hyphae koje sačinjavaju vegetativni dio gljive
 • Mychorriza - masa koja se sastoji od spoja hifa i biljnog korijen
 • Peridium - površinski sloj plodišta koja štiti od različitih bakterija i gljiva
 • Radical Apex - vrhovi korijena
 • Symbiosis - zajednica dvaju organizama različitih vrsta od koje oba člana imaju koristi
 • Spore - nespolna rasplodna stanica nižih biljaka iz koje se razvija nova biljka
 • Sporocarp - plod gljive ili tartuf u pravom smislu riječi