asd ISTRIA GOURMET - the official site | Simbiotične rastline črnega tartufa | ABC tartufov | Istrski tartuf | Gastronomska doživetja

Simbiotične rastline črnega tartufa

Tuber melanosporum raste v gričevnatih krajih, pod vznožjem dreves, kjer je gozd redkejši in brez vegetacije nizke rasti (take površine se v italijanščini imenujejo pianelli). Tla so kamnita, apnenčasta in vodoprepustna, globje plasti pa so precej čvrste, kar pomaga koreninam, da se razvijejo bližje površju zemlje. 

Pretežno gre za tla, bogata s kalcijevim karbonatom, siromašna z organskimi odpadki, ki vsebujejo manj kot 40 % gline. Glede na to, da potrebuje veliko sončne svetlobe, morajo biti tla, primerna za rast Tuber melanosporuma, manj kot 30 % prekrita z drevesnimi debli, slabo prekrita z grmičevjem in skoraj povsem brez trave. Poznamo sedem simbiotičnih rastlin črnega tartufa:

Simbiotične rastline črnega tartufa

  • Puhasti hrast (Quercus pubescens)
  • Črničevje (Quercus ilex)
  • Cer(Quercus cerris)
  • Navadna lipa (Tilia playphyllos)
  • Raznolistna navadna leska (Corylus avellana)
  • Črni graber (Ostrya carpinifolia)
  • Brškin (Cistus spp.)