best buy essay website buy custom essays cheap simple press a custom thesis theme advantages and disadvantages of online shopping essay literature paper on defending literature diversity rights and equality essay writing an opinion essay cheap bw resume cards and color casting cards

O nama

Turistička zajednica i Odjel za turizam Istarske županije sa sjedištem u Poreču već dugi niz godina rade na institucionalnom povezivanju privatnog i javnog sektora u turizmu Istre. Na taj način želimo stvoriti nužnu sinergiju svih uključenih strana, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Istre u visoko kvalitetnu turističku regiju. 

Polazište i program djelovanja ove dvije institucije nalaze u Master planu razvoja turizma Istre. Uz osnovnu zadaću provedbe Master plana, nastavlja se kontinuitet dosadašnjih aktivnosti i razvojnih projekata Turističke zajednice i Odjela za turizam Istarske županije.

Gourmet turizam predstavlja razvojni turistički projekt koji je u svom razvojnom procesu dostigao razinu najpotpunijeg turističkog proizvoda Istre te ima važnu ulogu u strateškom razvoju nove koncepcije turizma Istre. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao i prispojio ostale razvojne projekte poput ruralnog i vinskog turizma, turizma maslinova ulja te drugih srodnih projekata u integralni turistički proizvod Istre. 

Uzevši u obzir sve višu razinu kvalitete ugostiteljskih objekata, kao i unapređenje opće ''kulture stola'' u Istri, te sve veći interes koji iskazuju domaći i inozemni ljubitelji istarske gastronomije, pokrenut je ovaj Internet portal koji kani postati referentni gourmet portal Istre, a dugoročno i najbolji u široj regiji.

Naime, obzirom na slična iskustva nekih nama konkurentnih turističkih destinacija u sektoru gourmet turizma, držimo kako će nam ovakav pristup omogućiti značajno poboljšanje kvalitete, kako prezentacije, tako i promocije brenda Istre kao kvalitetne destinacije za ljubitelje vrhunske gastronomije. Od tuda i naziv www.istria-gourmet.com.

Odjel za turizam Istarske županije